NAHV Survival Kit

Vanaf 17 maart, toen het kabinet het 1e steunpakket bekend maakte, heeft NAHV geprobeerd om jouw EHBC kit zo goed mogelijk te vullen, zodat je de eerste weken van de lockdown zo goed mogelijk financieel kon doorkomen. De lockdown wordt nu geleidelijk opgeheven en dat is natuurlijk goed nieuws. Geleidelijk is echter voor veel ondernemers niet snel genoeg. De behoefte aan financiele ondersteuning is nog steeds groot.

Het kabinet heeft afgelopen woensdag 20 mei het 2e steunpakket bekend gemaakt. We gaan met zijn allen nu naar een nieuwe fase; van de 1e hulp fase naar de survival fase. NAHV gaat je ook nu weer in de survival fase helpen. We laten je niet aan je lot over.

We hebben de EHBC kit ingeruild voor de NAHV Ondernemers Corona Survival kit (NAHV – OCS Kit) . Hieronder introduceren we tools die in jouw Corona survival kit zitten. De komende weken zullen we de Corona survival kit verder voor je uitbreiden.

 

NOW 2.0 (voor ondernemers met werknemers)

Per 31 mei loopt het subsidietijdvak van de NOW 1.0 af. De NOW-regeling wordt met drie maanden verlengd (tijdvak 1 juni – 31 augustus). Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen de subsidie aanvragen zodat er zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven.

De regeling zal per 6 juli worden opengesteld en de tegemoetkoming bedraagt maximaal 90%. De aanvraag verloopt ook nu weer via het UWV en dient uiterlijk 31 augustus ingediend te worden. Vanaf 7 september kan een definitieve vaststelling worden gevraagd voor het 1etijdvak.

De referentiemaand ter bepaling van de loonsom wijzigt van januari naar maart.De regeling staat ook weer open voor werkgevers die al een beroep gedaan hebben op de regeling voor het 1e tijdvak van maart – mei.

Het UWV zal weer een voorschot van 80% verstrekken. Achteraf wordt het definitieve omzetverlies bepaald en wordt tevens gekeken of de loonsom in de periode is gedaald.

De ontvangen subsidie telt mee als omzet voor het belastingjaar 2020.

Bij bedrijfseconomisch ontslag zal de subsidie met 100% van het salaris van de ontslagen werknemer worden gekort (onder NOW 1.0 was dat 150%)

Een werkgever die een beroep doet op de NOW 2.0 mag over 2020 geen dividend of bonussen (voor bestuur en directie) uitkeren. Dat moet bij de aanvraag door de werkgever worden verklaard. De regeling geldt ook voor de directeur groot aandeelhouder. Deze verplichting geldt alleen voor werkgevers die een subsidie ontvangen waarvoor een accountantsverklaring nodig is. Wanneer wel of geen accountantsverklaring nodig is, wordt binnenkort nog door het kabinet bekend gemaakt.

Voor de NOW 2.0 geldt als extra verplichting dat werkgevers hun werknemers moeten stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.

Voor seizoensbedrijven komt er een verdere tegemoetkoming van het subsidietijdvak.

Crisispakket “NL leert door” (voor zzp-ers, werknemers en flexwerkers)

Werknemers, flexwerkers en zzp ers uit getroffen sectoren kunnen een beroep doen op deze regeling die bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing om ervoor te zorgen dat zij een transitie kunnen maken naar kansrijk(er) werk.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (voor alle ondernemers uit zwaar getroffen sectoren)

Ondernemers ontvangen afhankelijk van de omvang van hun onderneming, de hoogte van hun vaste kosten en omvang van de daling van hun omzet een tegemoetkoming voor vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor drie maanden.

De tegemoetkoming kan aangevraagd worden vanaf een omzetdaling van 30% en geldt voor de sectoren die eerder in aanmerking kwamen voor de TOGS regeling.

De tegemoetkoming is belastingvrij. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. De regeling geldt voor de periode vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020

Sectoren die zwaar getroffen zijn krijgen hulp van de overheid om hun toekomstig verdienmodel aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid

Tozo 2.0 (zzp-ers en directeur groot aandeelhouders)

De Tozo-regeling wordt eenmalig met drie maanden verlengd met als uiterste uitkeringsduur 31 augustus 2020.

De nieuwe Tozo regeling zal een partner toets bevatten. Er zal op huishoudniveau worden gekeken of het inkomen boven het sociaal minimum ligt. De ondernemer zal samen met zijn partner een verklaring moeten opstellen dat het huishoudinkomen onder het sociaal minimum is gekomen vanwege de coronacrisis.

Ondernemers kunnen ook weer een rentedragende lening van € 10.157 afsluiten bij de gemeente voor bedrijfskapitaal. Ondernemers die eerder al een lening hebben aangevraagd kunnen dat nogmaals doen. Ondernemers dienen te verklaren dat hun onderneming niet in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeerd.

Tozo 2.0 kan aangevraagd worden bij de gemeente van je woonplaats.

Verlenging Corona overbruggingslening voor start ups

Start ups kunnen ter verbetering van hun liquiditeitspositie een overbruggingslening aanvragen. Aanvragen kunnen ingediend worden via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Garantieregelingen (BMKB-C en GO-C) (alle ondernemers)

Deze regelingen worden verlengd en uitgebreid. De Klein Krediet Corona Regeling zal binnenkort opengesteld worden voor ondernemers zodra de Europese Commissie toestemming gegeven heeft.

Een aanvraag voor een lening met een garantie van de overheid kan je bij de reguliere financiële instellingen doen.

Uitstel van betaling belastingschulden (alle ondernemers)

Het kabinet verlengt de periode waarin ondernemers uitstel van betaling voor belastingaanslagen kunnen aanvragen van 19 juni naar 1 september 2020.

Op verzoek krijgen ondernemers drie maanden uitstel van betaling.

Het uitstel van betaling kan worden verlengd, indien de ondernemer aannemelijk maakt dat de betalingsproblemen te wijten zijn aan de coronacrisis. De ondernemer dient dan wel te verklaren dat er geen dividend en bonussen worden uitgekeerd. Na afloop van de termijn van het uitstel van betaling zal een passende betalingsregeling worden geboden.

Belasting- en invorderingsrentes (alle ondernemers)

De belasting- en invorderingsrente was tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. De periode is verlengd tot 1 oktober 2020.

Overige fiscale maatregelen. (IB ondernemers en particulieren)

De versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers en tijdelijk uitstel van hypotheekbetaling met behoud van hypotheekrenteaftrek zijn verlengd tot 1 september 2020.

Pensioenopbouw (zzp-ers en directeur groot aandeelhouders)

Bouw je pensioen op via lijfrentebanksparen dan is het mogelijk om tijdelijk de storting op te schorten of te verlagen, zodat je de vrijgekomen liquiditeiten tijdelijk voor andere zaken kunt gebruiken. Neem contact met onze adviseurs voor meer informatie.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (zzp-ers en directeur groot aandeelhouders)

Stel dat jouw inkomen onder druk staat? Dan kan je in overleg met de verzekeraar het verzekerd bedrag tijdelijk verlagen. Bij een aantal verzekeraars kan je ook gebruik maken van de terugkeerregeling. Dat betekent dat je later weer kunt verhogen zonder een gezondheidsverklaring in te vullen.

Kan je de premie niet (tijdig) betalen? Dan kan je de betalingstermijn veranderen of eventueel tijdelijk uitstel van betaling aanvragen zonder dat het meteen tot een incassotraject komt.

Bij een aantal verzekeraars kan je kiezen om de verzekering te laten sluimeren. Je betaalt dan een lagere premie (vaak zo’n 25% van de oorspronkelijke premie) voor deze sluimer dekking, maar je hebt dan uiteraard ook geen dekking. Na deze gekozen termijn kun je weer terugkeren. Nadeel hiervan is dat nieuwe arbeidsongeschiktheid, die opgetreden is tijdens deze periode, niet gedekt is bij de nieuwe ingang na de sluimerperiode.

Neem voor meer vragen contact op met een van onze adviseurs

Hypotheken (iedereen met een eigen woning)

De hypotheekrentes stabiliseren en bij de grotere aanbieders dalen de rentetarieven alweer licht. Je maandlasten aanzienlijk verlagen door het oversluiten van je hypotheek is nog steeds erg interessant. De huizenprijzen stijgen nog steeds licht, ondanks alle Corona Maatregelen. Het aanbod van woningen neemt echter toe. Twijfel je of je nu de woningmarkt moet betreden of twijfel je of het verstandig is om je hypotheek over te sluiten? Neem dan contact op met onze hypotheekadviseur voor meer informatie of om gewoon even te sparren.

Maandelijkse kosten (iedereen)

Zet je maandelijkse kosten eens op een rijtje. Heb je abonnementen die je kunt stopzetten, heb je overbodige verzekeringen of wordt het gewoon tijd om eens kritisch te kijken naar de hoogte van een verzekeringspremie? Gooi alle overbodige financiële ballast overboord. Kijk ook een kritisch naar de winstmarges van je onderneming. We helpen je hier graag mee.

Ten slotte

We houden iedere werkdag een telefonisch (020-6225509) corona spreekuur tussen 10:00 – 12:00. Je kunt ook direct contact opnemen met je vaste contactpersoon.

Jouw contactpersoon is ook op de hoogte van alle ins en outs. Mochten we door alle drukte niet direct telefonisch bereikbaar zijn dan kan je ook een e-mail sturen naar ons algemene e-mailadres [email protected] of naar het e-mailadres van je directe contactpersoon. Je kunt ook de komende weken weer op ons rekenen!